ἐφαιρέω

ἐφαιρέω,
A take hold on, overspread,

ἐπὶ χλόος εἷλε παρειάς A.R.2.1216

.
II [voice] Med. [suff] εὐωχ-αιρέομαι, [tense] aor. 2 -ειλόμην, choose as successor, D.C.49.43:—[voice] Pass., to be chosen or appointed to succeed another,

ἄρχειν Th.4.38

, cf. IG9(1).694.93 (Corc.).
2 ὅσσουν ἐφάνγρενθείν κινες Thess. for ὅσων ἐφαιροῦνταί ( = κατηγοροῦσί) τινες whomsoever any persons accuse, ib.9(2).517.41 (Larissa, iii B. C.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.